Industriële luchtverontreiniging en gezondheid in de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent Industriële luchtverontreiniging en gezondheid in de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent

Industriële luchtverontreiniging en gezondheid in de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent

Inwoners van de gemeente Terneuzen hebben via een enquête (Gezondheidsmonitor Volwassenen) van de GGD laten weten dat zij bezorgd zijn over hun gezondheid als gevolg van luchtverontreiniging door de industrie. Deze bezorgdheid was opvallend hoog ten opzichte van andere Zeeuwse gemeenten en bleek vooral te spelen in de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent, waar (ook vlak over de grens in België) verschillende (zware) industrieën actief zijn.

Voor Arnold Bergstra, werkzaam bij GGD Zeeland, was dit aanleiding voor nader onderzoek wat hij in het kader van een academische promotie heeft uitgevoerd. In samenwerking met het Erasmus MC en het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht is onderzoek gedaan naar luchtverontreiniging afkomstig van de industrie en de invloed hiervan op de gezondheid. Er is een verband gevonden tussen industriële luchtverontreiniging en gezondheid.

Het manuscript is te vinden op de website van de Erasmus Universiteit MC.

Algemene informatie over luchtverontreiniging, uw gezondheid en hoe u zelf kan bijdragen aan een schonere lucht zijn te vinden op de website GGD Leefomgeving.