Kwetsbaarheid valt onder de volgende dimensies van positieve gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentaal welbevinden

Meedoen

Dagelijks functioneren

De kwetsbaarheid van mensen van 75 jaar of ouder wordt bepaald aan de hand van de Tilburg Frailty Indicator. Het aandeel kwetsbare ouderen is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Sinds 2012 is ongeveer 1 op de 4 ouderen kwetsbaar (figuur 1).

Figuur 1