Financiële kenmerken

Opleiding en werk

In Zeeland zijn er minder hoog opgeleiden onder volwassenen (33%) en ouderen (21%) dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 43% en 24%)

Opleiding volwassenen Opleiding volwassenen
Opleiding ouderen Opleiding ouderen

Twintig procent van de volwassen Zeeuwen heeft geen betaald werk. Bij ouderen is er gekeken naar het percentage dat wel betaald werk heeft en dit bedraagt 6%Dit is vergelijkbaar met Nederland.

Betaald werk volwassenen Betaald werk volwassenen
Betaald werk ouderen Betaald werk ouderen

Inkomen

De totale impact van de coronacrisis was in het najaar van 2020 nog niet zichtbaar. Naar verwachting zal de groep die een negatieve impact ervaart op de financiële situatie nog zijn toegenomen tijdens de tweede coronagolf eind 2020 en de uitloop daarvan in 2021. Het gemiddeld jaarinkomen in Nederland is €36000 (bruto).

Huishoudinkomen volwassenen Huishoudinkomen volwassenen
Huishoudinkomen ouderen Huishoudinkomen ouderen

In Zeeland heeft 11% van de volwassenen en 5 % van de ouderen enige tot grote moeite met rondkomen. Dit is minder dan gemiddeld in Nederland. 

Moeite met rondkomen- volwassenen Moeite met rondkomen- volwassenen
Moeite met rondkomen - ouderen Moeite met rondkomen - ouderen