Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassen 2022-2023 Woonsituatie, Opleiding en Financiën

Woonsituatie, Opleiding en Financiën

3 op de 10 Zeeuwse jongvolwassenen heeft moeite met rondkomen

De woonsituatie, studie of werk en financiën van jongvolwassenen kan veel invloed hebben op hun welzijn en hun mentale en fysieke gezondheid en kan daarnaast een bron van stress zijn [1]. Door de huidige woningcrisis wonen veel jongvolwassenen langer thuis of langer in een studentenkamer dan zij zelf willen. In de coronaperiode zijn een aantal jongvolwassenen ook weer thuis komen wonen.

Gezins- en woonsituatie

Bijna driekwart van de Zeeuwse respondenten woont bij hun ouder(s) of verzorger(s). Dit geldt met name voor de jongere groep jongvolwassenen (16-17 en 18-20 jarigen). In Nederland ligt dit percentage wat lager (ongeveer twee derde). In Zeeland wonen veel minder jongvolwassenen in een huis samen met anderen, zoals in een studentenhuis of co-housing, in vergelijking met landelijk (zie figuur 1)

Opleiding en werk

Twee derde van de jongvolwassenen in Zeeland volgt een opleiding en bijna 9 op de 10 heeft betaald werk. In Zeeland volgen minder respondenten een opleiding en hebben zij vaker betaald werk dan gemiddeld in Nederland. 

Financiële situatie

De financiële situatie van jongvolwassenen kan een bron van stress zijn. In combinatie met de huidige financiële crisis kan dit zorgen voor een lager welzijn van jongvolwassenen. Van de jongvolwassenen in Zeeland heeft ongeveer 3 op de 10 moeite met rondkomen, 2 op de 10 heeft het gevoel weinig controle over geldzaken te hebben en bijna 1 op de 8 heeft een schuld (studieschuld en hypotheek niet meegerekend) (zie figuur 2). In Nederland liggen deze percentages wat hoger.  

Schulden komen vaker voor bij oudere Zeeuwse jongvolwassenen (18-20 en 21-25 jarigen). Vrouwen geven vaker aan moeite met rondkomen te ervaren dan mannen en zij hebben ook vaker het gevoel weinig controle te hebben over geldzaken.  

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar: 

Meer weten? Neem contact met ons op