Mantelzorg

Meer mantelzorgers onder Zeeuwse jongvolwassenen

Mantelzorg is alle onbetaalde hulp aan hulpbehoevenden uit je directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening heeft of een verslaving heeft.

In Zeeland geeft ongeveer 1 op de 12 jongvolwassenen mantelzorg. Dit percentage ligt hoger dan in Nederland gemiddeld (ongeveer 1 op de 16). Minder dan 1% de jongvolwassenen vindt het geven van mantelzorg vaak zwaar of voelt zich vaak beperkt in het doen van andere dingen door het geven van mantelzorg.  

Interessante websites

Meer weten? Neem contact met ons op