Corona

1 op de 6 Zeeuwse jongvolwassenen heeft nog last van ingrijpende gebeurtenis in coronaperiode

Coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van scholen, digitale lessen, verplicht thuiswerken en 1,5 meter afstand houden, grijpen diep in op het dagelijks leven van jongvolwassenen. De coronaperiode heeft het leven van jongvolwassenen zowel positief als negatief beïnvloed. Ook persoonlijke gebeurtenissen die jongvolwassenen hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals in quarantaine gaan, het doormaken van corona of ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben en zelfs leiden tot traumatische stressklachten. De coronaperiode heeft ook invloed gehad op het wel of niet ontvangen van zorg, bijvoorbeeld van huisarts, fysiotherapeut, tandarts of psycholoog.

De resultaten samengevat

 • 16 %

  heeft nog last van een of meer corona gerelateerde gebeurtenissen die hij/zij heeft meegemaakt

 • 6 %

  heeft een PTSS indicatie

 • 59 %

  had door coronaperiode hulp of steun nodig

 • 25 %

  heeft te maken gehad met uitgestelde zorg

Invloed coronaperiode op leven

Bijna de helft van de Zeeuwse jongvolwassenen geeft aan zowel positieve als negatieve gevolgen te hebben ervaren (zie figuur 1). 

 Top 5 van positieve gevolgen:  

 1. minder geld uitgegeven  
 2. meer rust 
 3. minder reistijd door thuis onderwijs volgen of thuis werken 
 4. meer tijd voor familie en vrienden 
 5. thuis onderwijs volgen of thuis werken 

Top 5 van negatieve gevolgen:  

 1. Het niet kunnen bezoeken van festivals, sportwedstrijden of niet op vakantie kunnen gaan naar het buitenland,
 2. Familie of vrienden minder vaak kunnen zien of mensen of ouderen met een kwetsbare gezondheid niet kunnen bezoeken, 
 3. Minder goed in zijn of haar vel zitten, 
 4. Minder nieuwe mensen leren kennen, 
 5. Het niet naar (sport)clubs of (andere) verenigingen kunnen. 

Ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode

De helft van de Zeeuwse jongvolwassen heeft een ingrijpende, corona gerelateerde, gebeurtenis meegemaakt. Hierbij is het zelf doormaken van een corona infectie niet meegenomen. In Nederland ligt het percentage dat een ingrijpende, corona gerelateerde, gebeurtenis heeft meegemaakt wat hoger dan in Zeeland.  

1 op de 6 jongvolwassenen geeft aan nog steeds last te hebben van gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt in de coronaperiode. 

Trauma

Sommige persoonlijke corona gerelateerde gebeurtenissen kunnen leiden tot traumatische stressklachten. De meest heftige gebeurtenis die het vaakst genoemd werd is door coronamaatregelen geen afscheid kunnen nemen van overleden naaste’. Ongeveer 1 op de 16 jongvolwassenen in Zeeland heeft een verhoogd risico (volgens de DSM-5) op Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) door de meegemaakte traumatische gebeurtenis. 

Uitleg indicator

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Het gaat in de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023 alleen om een PTSS-indicatie naar aanleiding van corona gerelateerde gebeurtenissen.  

Voor het bepalen van risico op een posttraumatische stress stoornis (PTSS) is gebruikt gemaakt van de DSM-5. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM): het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Het handboek is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld PTSS, op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Het is nadrukkelijk géén diagnose-handboek. De diagnose PTSS kan enkel gesteld worden via aanvullend uitgebreid en nauwkeurig psychiatrisch onderzoek volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Voor deze indicator is aan de respondenten gevraagd welke gebeurtenis in de coronaperiode zij hebben meegemaakt, of ze nu nog last hebben van die gebeurtenis, welke gebeurtenis het meest heftig was en hoe lang deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

Hulp en ondersteuning

Door de coronaperiode had 6 op de 10 jongvolwassenen soms extra hulp of steun nodig. Dat is iets minder dan gemiddeld in Nederland (zie figuur 2).  

Wanneer jongvolwassenen behoefte hadden aan extra hulp of steun ging het met name om hulp omdat hij/zij niet lekker in zijn/haar vel zat, bij begeleiding bij opleiding en bij de balans tussen werk of studie en privé (zie figuur 2). 

Van de jongvolwassenen in Zeeland konden 1 op de 12 bij een probleem bij niemand terecht en had door corona extra hulp of steun nodig.  

Vrouwen hadden vaker extra hulp of steun nodig door de coronaperiode dan mannen.  

Jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18-25 jaar hadden vaker financiële hulp nodig en vaker hulp nodig bij de balans tussen werk/studie en privé vergeleken met 16-17 jarigen. Jongvolwassenen tussen de 18 en 20 jaar hadden daarnaast ook meer begeleiding bij hun opleiding nodig, of omdat ze niet lekker in hun vel zaten, vergeleken met 16-17 jarigen en 21-25 jarigen.  

Uitgestelde zorg

Een kwart van de jongvolwassenen heeft de zorg die gepland was niet ontvangen. Dit percentage ligt bij vrouwen hoger dan bij mannen.  

1 op de 10 heeft de uitgestelde zorg nog steeds niet ontvangen, maar nog wel nodig en ongeveer 1 op de 10 jongvolwassenen van de groep die last heeft gehad van uitgestelde zorg ervaart daar nog hinder van. Vrouwen ervaren vaker hinder van de uitgestelde zorg dan mannen. 

Meer weten? Neem contact met ons op