Welbevinden Weerbaarheid en Veerkracht

Weerbaarheid en Veerkracht

Jongvolwassen mannen veerkrachtiger dan vrouwen

Weerbaarheid is de basis voor welbevinden en een goede mentale gezondheid [1]. Weerbare jongvolwassenen hebben zelfvertrouwen en kunnen goed voor zichzelf opkomen, met respect voor anderen. Zij kunnen ook, al dan niet na een periode van experimenteren, gezonde keuzes maken ten aanzien van de eigen leefstijl. Een veerkrachtige jongvolwassene zal sterker uit een stressvolle of moeilijke periode komen.

Weerbaarheid, veerkracht en vertrouwen in de toekomst

Het grootste deel van de jongvolwassenen is voldoende weerbaar. De helft van de jongvolwassenen herstelt na een moeilijke periode weer snel. Twee derde van de jongvolwassenen vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan (zie figuur 1). 

Jongvolwassenen maken zich het vaakst (heel) veel zorgen over de thema’s: woningmarkt, het klimaat en discriminatie of tegenstellingen in groepen in de samenleving (zie figuur 2). 

Landelijk zien we hetzelfde beeld, al maken Zeeuwse jongvolwassenen zich over minder onderwerpen (heel) veel zorgen vergeleken met jongvolwassenen in Nederland. De groep 20+’ers maakt zich vaker (heel) veel zorgen over de woningmarkt dan de 16-en 17-jarigen. 

Ondanks sociale maatschappelijke problemen (de financiële crisis, krapte op de woningmarkt, polarisatie), geven het grootste deel van de jongvolwassenen een 6 of hoger voor vertrouwen in hun toekomst. 

Mannen zijn vaker voldoende weerbaar dan vrouwen. Ook zijn ze veerkrachtiger: mannen herstellen vaker weer snel na een moeilijke periode dan vrouwen, ook vinden ze het makkelijker om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan dan vrouwen (zie figuur 1). Daarnaast hebben mannen vaker (heel) veel vertrouwen in de toekomst en maken zij zich over minder onderwerpen (heel) veel zorgen.  

Uitleg indicator

Weerbaarheid

De vragen set over weerbaarheid bestaat uit acht stellingen waarop een gemiddelde score wordt berekend om te bepalen of iemand voldoende weerbaar is.  

Gevraagd is in welke mate de respondenten het eens zijn (vijf antwoordcategorieën: helemaal oneens, oneens, niet eens/niet oneens, eens, of helemaal eens), met onderstaande stellingen:  

  1. ‘Ik weet wat ik wel en niet wil’;  
  2. ‘Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind’;  
  3. ‘Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil’;  
  4. ‘Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden’;  
  5. ‘Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig valt’;  
  6. ‘Ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil’;  
  7. ‘Ik kom voor mezelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of bedreigt’;  
  8. ‘Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik toch maar mee’.  

Sociale steun en tevredenheid relaties

Het hebben van een goed sociaal netwerk en goede vriendschappen kan onder andere het gevoel van eenzaamheid verminderen. Het merendeel van de Zeeuwse jongvolwassenen kan bij iemand terecht bij problemen of als hij of zij ergens mee zit. Landelijk zien we hetzelfde beeld.  

Aan jongvolwassenen is gevraagd hoe tevreden zij zijn met de vriendschap met hun beste vriend(in) en hoe tevreden ze zijn met de relatie met hun partner. 

Ongeveer 4 op de 10 Zeeuwse jongvolwassenen heeft op dit moment een vaste relatie. Een derde van de jongvolwassenen is (zeer) tevreden met de relatie met zijn of haar partner. Vrouwen hebben vaker een vaste relatie dan mannen. De groep 21+’ers hebben vaker een vaste relatie dan de 16- en 17 jarigen.  

Ongeveer drie kwart van de jongvolwassenen is (zeer) tevreden met de relatie met zijn of haar beste vriend(in). Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld.  

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar:

Meer weten? Neem contact met ons op