Leefstijl Middelengebruik

Middelengebruik

Zeeuwse jongvolwassenen roken vaker dagelijks of wekelijks dan landelijke leeftijdsgenoten

Voor jongeren is het gebruik van middelen zoals roken, alcohol en drugs bijzonder schadelijk. De hersenen van jongvolwassenen zijn tot het 25e levensjaar volop in ontwikkeling. Roken, alcohol en drugs op jonge leeftijd vergroten de kansen op veranderingen in het brein wat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs tot schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker blijven gebruiken en meer kans lopen om verslaafd te raken.

Alcohol

De hersenen van jongvolwassenen zijn tot het 25e levensjaar volop in ontwikkeling. Alcoholgebruik onder jongvolwassenen is schadelijk voor de ontwikkeling van de structuur van de hersenen en verhoogt de kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Daarnaast kan het drinken van alcohol op langere termijn ook andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen [1]. Het advies van de Gezondheidsraad is: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Slechts 4 op de 10 Zeeuwse jongvolwassenen voldoet aan dit advies, ze scoren daarbij iets beter dan de jongvolwassenen in Nederland. Bijna 1 op de 6 Zeeuwse jongvolwassenen is een zware drinker (tenminste één dag in de week 6 of meer glazen (mannen) of 4 of meer glazen (vrouwen) (zie figuur 1). Dit is minder vaak vergeleken met Nederland. Wel drinken Zeeuwse jongvolwassenen vaker als ze alleen zijn, vergeleken met Nederland. 

Mannen drinken vaker en zijn ook vaker zware drinker dan vrouwen. Naarmate Zeeuwse jongvolwassenen ouder worden voldoen ze minder vaak aan het advies rond alcohol gebruik.  

Ongeveer 1 op de 3 jongvolwassen mannen in Zeeland geeft aan dat vrienden het normaal vinden om 10 glazen alcohol op één dag of avond te drinken. Bij de jongvolwassen vrouwen geeft 1 op de 5 aan dat vrienden dit normaal vinden. Vergeleken met Nederland vinden vrienden van Zeeuwse jongvolwassenen het minder vaak normaal om 10 glazen alcohol op één dag of avond te drinken.  

Roken

Roken is de grootst vermijdbare risicofactor voor de meeste doodsoorzaken. Toch beginnen jaarlijks 37.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) in Nederland met dagelijks roken. Hoe jonger iemand begint met roken, des te groter de kans op verslaving. Uit internationale studies blijkt dat rokende jongvolwassenen gemiddeld 10 jaar korter leven dan niet-rokers. Ook voor jonge mensen is stoppen met roken moeilijk. Niet-beginnen met roken is de beste preventie [2, 3].  

Meer dan een kwart van de jongvolwassenen in Zeeland rookt, landelijk zien we hetzelfde beeld. Als we naar recent roken kijken, roken Zeeuwse jongvolwassenen vaker dagelijks of wekelijks vergeleken met Nederland (zie figuur 2). De groep 21-25 jarigen rookt vaker wekelijks vergeleken met 16/17-jarigen. We zien geen verschillen in rookgedrag tussen mannen en vrouwen.  

Overig middelengebruik

Het gebruik van drugs leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot (geestelijke) afhankelijkheid, psychische stoornissen en andere gezondheidsrisico’s [4]. 

Van de Zeeuwse jongvolwassenen heeft 4 op de 10 ooit cannabis gebruikt en heeft bijna 1 op de 5 ooit andere drugs gebruikt (zie figuur 3). Deze percentages liggen lager dan in Nederland gemiddeld. Ook het aantal jongvolwassenen dat ooit lachgas of ADHD medicatie zonder voorschrift heeft gebruikt, ligt in Zeeland lager dan in de rest van Nederland.  

Het recent gebruik (afgelopen vier weken) van cannabis verschilt niet tussen Zeeland en Nederland. Wel hebben minder jongvolwassenen in Zeeland recent lachgas of overige drugs (2C-B, 3-MMC, 4-MMC, amfetamine, cocaïne, GHB, ketamine, paddo’s, truffels of XTC) gebruikt dan landelijk gemiddeld.  

Van de Zeeuwse jongvolwassen mannen heeft ongeveer 1 op de 6 recent cannabis gebruikt en bij vrouwen is dat ongeveer 1 op de 10. 

Wat betreft leeftijd zien we duidelijk dat het ooit gebruik van cannabis, lachgas en overige drugs hoger ligt naarmate men ouder wordt.  Zo heeft de helft van de 21-25 jarigen ooit cannabis gebruikt in vergelijking met ongeveer twee derde van 18-20 jarigen en ongeveer een kwart van de 16-17 jarigen. Bij overige drugs gaat het respectievelijk om ongeveer 1 op de 4 bij de 21-25 jarigen, ongeveer 1 op de 6 bij de 18-20 jarigen en ongeveer 1 op de 20 bij de 16-17 jarigen.  

Bij het recent gebruik zien we alleen verschillen in leeftijd bij cannabis: ongeveer 1 op de 10 van de 16- en 17- jarigen heeft recent gebruikt en bij de oudere leeftijdsgroepen is dit ongeveer 1 op de 6. 

Meer weten? Neem contact met ons op