Leefstijl Gewicht

Gewicht

Twee derde van de Zeeuwse jongvolwassenen heeft een gezond gewicht

Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, dan mensen met een gezond gewicht. Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger [1].

Twee derde van de Zeeuwse jongvolwassenen heeft een gezond gewicht. Bijna een derde heeft overgewicht, waarvan 1 op de 10 jongvolwassenen ernstig overgewicht heeft. Obesitas heeft ernstige gezondheid risico’s. Landelijk zien we een vergelijkbaar beeld.

Meer informatie over gezond gewicht

Body Mass Index

De BMI (Body Mass Index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte [2]. De BMI geeft een inschatting van hoe gezond je lichaamsgewicht is. Je kunt de BMI berekenen voor vrouwen, mannen en kinderen vanaf 2 jaar. Er is sprake van een gezond gewicht als iemand een BMI heeft tussen 18,5 en 25*. We spreken van overgewicht als iemand een BMI van 25 of hoger heeft. We spreken van ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd, als iemand een BMI heeft van 30 of hoger. Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, dan mensen met een gezond gewicht. Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger. 

Respondenten werd gevraagd aan te geven wat hun lengte en gewicht is.

*Voor respondenten van 16-18 jaar is rekening gehouden met verschillende afkappunten per levensjaar en per geslacht.

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar:

Meer weten? Neem contact met ons op