Pesten

Pesten op school en cyberpesten is toegenomen

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

Onderzoeken tonen aan dat slachtoffers van pesten kampen met psychische problemen, somberheid, angsten, eenzaamheid, onzekerheidsgevoelens en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten en relaties. Zelfs nog jaren later.

Bijna één op de negen Zeeuwse leerlingen (11%) is in de laatste drie maanden gepest op school. Bij 5% gebeurt dit meerdere keren per maand. Dit ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde (10%) en is in vergelijking met 2019 toegenomen (9%) (zie figuur 1).

Hoe ouder leerlingen zijn, hoe minder vaak leerlingen gepest worden op school: 13% in klas 2 en 10% in klas 4. Ook zien we dat meisjes wat vaker gepest worden dan jongens: 12% versus 10%.

Leerlingen van lagere onderwijsniveaus worden vaker gepest op school dan leerlingen van hogere onderwijsniveaus. Zo is 17% van de vmbo-bk leerlingen gepest op school in de laatste drie maanden, bij vmbo-gt leerlingen is dat 12% en bij havo en vwo-leerlingen is dit 9%. 

Cyberpesten 

Van de Zeeuwse jongeren is 8% in de laatste drie maanden gepest via internet, social media of smartphone en bij 3% is dit meerdere keren per maand gebeurd. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (8%) (zie figuur 2). In vergelijking met 2019 is dit percentage toegenomen van 6% naar 8%.

Eén op de tien meisjes (10%) geven aan in de laatste drie maanden gepest te zijn via internet, social media of smartphone in vergelijking met 6% van de Zeeuwse jongens. Ook zien we dat leerlingen in klas 2 vaker te maken hebben met cyberpesten (10%) dan leerlingen in klas 4 (7%).