Bewegen & Sport

Beweegpatroon Zeeuwse jongeren nauwelijks veranderd

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

De beweegrichtlijn voor jeugd van vier tot achttien jaar zegt het volgende: bewegen is goed, meer bewegen is beter [1]. Omdat jongeren steeds minder bewegen, is aandacht voor dit onderwerp bij deze groep erg belangrijk. Het advies is: doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Ook wordt aangeraden minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. En: voorkom veel stilzitten. 

De resultaten samengevat

 • 16 %

  beweegt dagelijks minstens één uur

 • 46 %

  beweegt 5 of meer dagen per week minstens één uur

 • 65 %

  sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool

 • 78 %

  loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek

Van de Zeeuwse jongeren beweegt 16% dagelijks minimaal één uur. Bijna de helft van de jongeren (46%) doet dit vijf dagen of meer per week. Dit is wat hoger dan het landelijke gemiddelde van 43% (zie figuur 1).

In vergelijking met 2019 bewegen de Nederlandse jongeren minder vaak vijf dagen of meer minimaal één uur per dag: van 47% in 2019 naar 43% in 2021. Voor de Zeeuwse jongeren zien we deze daling niet. Jongens bewegen meer dan meisjes: zo beweegt 19% van de jongens dagelijks minimaal één uur in vergelijking met 13% van de meisjes.

Ruim driekwart (78%) van de Zeeuwse jongeren loopt of fietst minstens vijf dagen per week naar school of stageplek. Dit ligt lager dan in Nederland gemiddeld, waar 85% aangeeft dit te doen (zie figuur 1). Ook het wekelijks sporten bij een club, vereniging of sportschool ligt in Zeeland lager dan landelijk (65% versus 74%).  

We zien geen verschillen in dagelijks minimaal één uur bewegen tussen de verschillende onderwijsniveaus, maar wel als het gaat om vijf dagen of meer per week minimaal één uur bewegen (zie figuur 2). Van de vwo leerlingen beweegt 51% vijf dagen of meer per week, terwijl dit bij vmbo-bk leerlingen 39% is. 

Naar mate jongeren ouder worden lopen of fietsen ze minder vaak naar school en sporten ze minder wekelijks bij een sportclub, vereniging of sportschool (zie figuur 3). 

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar: 

 • [1] Nederlands Jeugdinstituut. Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht. Utrecht: april 2021.