Drugs

Eén op de elf jongeren in Zeeland heeft ooit wiet of hasj gebruikt en één op de twintig ooit harddrugs

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is jongeren gevraagd naar het gebruik van wiet en hasj. Er is steeds meer bewijs dat jongeren gevoeliger zijn voor de effecten van wiet en hasj dan volwassenen. Het gebruik van hasj en wiet leidt bij langdurig en regelmatig gebruik tot geestelijke afhankelijkheid en gezondheidsrisico’s. Ook vermindert het reactie- en concentratievermogen en het kortetermijngeheugen. Bij dagelijks gebruik is er een grotere kans op verslaving. Vooral jongeren die vroeg beginnen met blowen lopen meer kans om later in hun leven verslaafd te raken. Dat komt omdat vroeg beginnen met zwaar cannabisgebruik de normale ontwikkeling van de hersenen verstoort [1].

Wiet & hasj

Eén op de elf jongeren in Zeeland heeft ooit wiet of hasj gebruikt (zie figuur 1). Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (8%). Van de Zeeuwse jongeren heeft 5% recent (in de afgelopen vier weken) wiet of hasj gebruikt. Zowel in Zeeland als Nederland zien we geen veranderingen in gebruik van wiet of hasj ten opzichte van 2019.  

Hoe lager het onderwijsniveau van de leerlingen hoe meer ervaring ze hebben met wiet of hasj (zie figuur 2). Zo is te zien dat 13% jongeren op het vmbo-bk ooit wiet of hasj heeft gebruikt in vergelijking met 6% op het vwo. Bij recent gebruik is dat 8% van de vmbo-bk leerlingen en 3% bij vwo-leerlingen.  

Vierdeklassers hebben meer ervaring met wiet of hasj dan tweedeklassers: 14% heeft ooit wiet of hasj gebruikt onder vierdeklassers in vergelijking met 3% bij tweedeklassers. We zien geen significante verschillen tussen jongens en meisjes in gebruik van wiet of hasj.  

Harddrugs

Van de Zeeuwse jongeren heeft 5% ooit harddrugs gebruikt. Onder vmbo-bk leerlingen is dit 8%, bij vmbo-gt 5%, havo 3% en vwo 3%. We zien geen significante verschillen tussen jongens en meisjes, maar wel tussen leerjaren. Vierdeklassers hebben meer ervaring met harddrugs dan tweedeklassers (6% versus 3%).  

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar:  

  • [1 ] Drugsinfo.nl