Mediawijsheid Social media

Social media

Problematisch gebruik social media toegenomen, vooral bij meisjes

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken in deze tijd, net als sociale media. Jongeren gebruiken dit soort media voor hun eigen ontwikkeling. Door (online én offline) in contact te staan met vrienden, ontdekken ze wie ze zijn. De jongeren beheersen de techniek van sociale media, maar de regels, afspraken en omgangsvormen moeten ze nog leren. Ze hebben vaak nog onvoldoende zicht op de consequenties van hun onlinegedrag. Jonge pubers kunnen lijden onder grote druk om steeds alle berichten te moeten lezen die via de smartphone of tablet binnenkomen.

Problematisch gebruik social media 

Van de Zeeuwse jongeren loopt 10% risico op problematisch gebruik van social media. In 2019 was dit nog 7% (zie figuur 1). Meer meisjes (13%) dan jongens (6%) geven dit aan (zie figuur 2). 

Sexting 

Aan de leerlingen is gevraagd of ze in de laatste zes maanden een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders hebben gestuurd: 3% geeft aan dit wel eens te hebben gedaan. In 2019 was dit nog 4% (zie figuur 1). Leerlingen van vwo hebben dit minder gedaan (2%) dan leerlingen van het vmbo-gt (4%). Van de vierdeklassers geeft 4% aan dit wel eens te hebben gedaan in vergelijking met 2% van de tweedeklassers.