Zeeland kampt met vergrijzing en ontgroening. Door deze ontwikkelingen ontstaan problemen zoals personeelstekorten en een toename van het aantal kwetsbare ouderen. Deze problemen vormen een bedreiging voor de toegankelijkheid van de zorg in Zeeland. Zeeuwse zorgorganisaties hebben daarom de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor deze dreigende zorgkloof. Door de krachten te bundelen kan er over de grens van de eigen organisatie heen gekeken worden voor innovatieve oplossingen.

In 2020 is de Zeeuwse Zorg Coalitie opgericht door de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam. Samen met zorgverzekeraar CZ zijn zij de coalitie gestart en inmiddels zijn ook andere partijen, waaronder GGD Zeeland, hierbij aangesloten.

Na de oprichting is een uitgebreide data-analyse uitgevoerd naar de cijfers in Zeeland op het gebied van personeelscapaciteit. De resultaten hebben geleid tot een actieplan met concrete acties. Alle betrokkenen zijn nu bezig met de uitvoering van deze acties. Daarnaast is Zeeuwse Zorg Coalitie betrokken bij het pakket ‘Wind in de zeilen’. Dit pakket is ontwikkeld ter compensatie van het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen en omvat investeringsmaatregelen op economisch en sociaal gebied.

Voor meer informatie over de Zeeuwse Zorg Coalitie en de projecten die zij uitvoeren, zie: https://www.zeeuwsezorgcoalitie.nl/