De begeleiding door een (zorg)professional begint met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

Voor wie is Nu Niet Zwanger?

Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een kwetsbare situatie, waarbij (vaak) sprake is van een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek). Denk hierbij aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, schulden en/of dakloosheid.
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen.
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving.
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

Hoe werkt het? 

Proactief en persoonlijk contact, dat is nodig om kinderwens, seksualiteit en de gevolgen van een eventuele zwangerschap bespreekbaar te maken. De professional houdt hierbij rekening met de omstandigheden die deze cliënten kwetsbaar maken; neemt de tijd die nodig is, luistert naar de verhalen en speelt in op hun behoeften. Bij een kinderwens stelt de professional vragen als: “Wat zou er voor jou veranderen als je nu een kindje zou krijgen?”.

Het is belangrijk dat de keuze voor geschikte anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt. Financiële en praktische ondersteuning kan daarbij helpen.

Medewerkers van het team Nu Niet Zwanger ondersteunen professionals bij het aangaan van dit gesprek. Organisaties die met Nu Niet Zwanger aan de slag willen, krijgen training en ondersteuning aangeboden. Het doel is dat professionals zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten over hun eventuele kinderwens en het toekomstbeeld dat zij daarbij hebben.

Nu Niet Zwanger in de regio Zeeland

Vanaf oktober 2019 is Nu Niet Zwanger ook in de regio Zeeland beschikbaar. Nu Niet Zwanger is opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start (www.kansrijkestart.nl).

Doe je ook mee?

Heb je behoefte aan advies over de mogelijkheden voor begeleiding van een cliënt of wil je de mogelijkheden van dit programma voor jouw organisatie bespreken? Neem dan contact met Tjaak Takens (06 82 641 177) of Isabelle van de Vrede (06 30 999 060) of stuur een e-mail naar: nunietzwangerzeeland@ggdzeeland.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van NNZ of bekijk het NNZ-inspiratiefilmpje om een beter beeld te krijgen van het programma, de werkwijze en haar toegevoegde waarde.