Met Integrale Vroeghulp Zeeland willen wij, samen met de ouders (integraal), zorgen dat een kind zich zo goed als mogelijk ontwikkelt. Ook als een kind zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes. Wij willen dat deze begeleiding zo vroeg mogelijk start (vroeghulp). Er zijn in Zeeland drie teams Integrale Vroeghulp actief: in Zeeuws Vlaanderen, het Oosterschelde gebied en op Walcheren.

Werkwijze Integrale Vroeghulp

In de werkwijze van Integrale Vroeghulp staat de behoefte van de ouders en het kind centraal. Daarvoor geldt dat:

  • We begrip hebben voor de situatie en een luisterend oor bieden.
  • De beste experts meekijken, om inzicht te krijgen in de behoeften van een kind.
  • Ouders zo lang als nodig is, ondersteund worden in de zoektocht naar de juiste hulp voor de beste kansen van hun kind.
  • Er geen (bureaucratische) belemmeringen zijn in de toegang tot de juiste hulp.

Samenwerkingsverband

Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland is een samenwerkingsverband van: ADRZ, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie, GGD Zeeland, Gors, ‘s Heeren Loo Zeeland, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Visio, Prokino, Revant, Stichting Akkerwinde, Stichting Allévo, Stichting De Korre, Stichting Intervence, Stichting Lentekind, Stichting Respont, Stichting Tragel, Vakgroep Kinderfysiotherapie, Vakgroep Preverbaal logopedisten en ZorgSaam Ziekenhuis.

Meer informatie en/of aanmelden

Wil je meer informatie of een kind aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator Integrale Vroeghulp Zeeland Ria van Tienhoven-Schermer via 06 23232511 of bekijk de informatiefolder Integrale vroeghulp. Ook hulpverleners kunnen met Ria contact opnemen. Meer informatie lees je op de website van Integrale Vroeghulp Zeeland.