Integrale Vroeghulp is voor alle ouders met kinderen van 0-7 jaar die zich zorgen maken of vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. Dat kunnen vragen of zorgen zijn over de motorische of verstandelijke ontwikkeling van je kind, maar ook bijvoorbeeld over gedrag.

Je kunt Integrale Vroeghulp inschakelen als je informatie of advies wilt, maar ook als je ondersteuning of begeleiding wilt.

Waaruit bestaat IVH?

Integrale Vroeghulp kan:

  • informatie, advies en begeleiding  geven;
  • Is integraal: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen met jullie als ouders de totale ontwikkeling van jullie kind en jullie vragen hierover;
  • Vroeg signaleren: op tijd zorgen en twijfels onderkennen over de ontwikkeling van je kind. Deze zorgen kunnen ook gezien worden door de jeugdarts, het consultatiebureau, de huisarts, de kinderopvang of de peuterspeelzaal;
  • Vroeghulp regelen: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling.

Werkwijze Integrale Vroeghulp

Ben je bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind, maar weet je niet wie je daarbij kan helpen? Of zegt je gevoel dat er iets aan de hand is, maar weet je niet precies wat? Wacht niet af en bespreek je zorgen met ons.

Stappenplan

  1. Als ouder meld je je telefonisch aan. Dit kan via het telefoonnummer: 0113-249 301;
  2. Na aanmelding komt er iemand bij je thuis. Deze persoon blijft gedurende het traject je contactpersoon of begeleider;
  3. Met jouw toestemming, vragen we informatie op bij bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of consultatiebureau;
  4. De ontwikkeling van je kind wordt besproken en als er meer nodig is om jouw kind nog beter te laten ontwikkelen wordt er samen met jou een plan van aanpak opgesteld. Zo nodig wordt een onderzoek verricht;
  5. De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als je hulpvraag is beantwoord en de ontwikkeling van je kind goed wordt gevolgd.

Meer informatie en/of aanmelden

Wil je meer informatie of een kind aanmelden? Neem dan contact op via het telefoonnummer: 0113-249 301. Meer informatie lees je op de website van Integrale Vroeghulp Zeeland.