Ben jij een behandelaar?

In Nederland geldt voor ruim 40 infectieziekten deze meldingsplicht. De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Op de website van het RIVM staat beschreven welke infectieziekten meldingsplichtig zijn.

Wat doet de GGD?

Wij sporen de bron van de infectie op en gaan ook na of mensen uit de omgeving van de patiënt risico lopen. Daarna nemen we maatregelen om verder besmetten en verspreiden van de ziekte te voorkomen.

Werk je bij een instelling?

Kinderen, ouderen, zieken en verstandelijk gehandicapten zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid moet het hoofd van een instelling de GGD inlichten, als er een ongewoon aantal zieken is met besmettelijke klachten. Het gaat dan om een ongewoon aantal zieken onder de cliënten van de instelling, maar ook om het begeleidend en verzorgend personeel.

Wat doet de GGD?

Wij kunnen onderzoeken om welke ziekte het gaat, zo nodig bron- en contactonderzoek verrichten en hygiëneadviezen geven. Zo kunnen we voorkomen dat de ziekte zich verspreidt.

Onder de meldingsplicht vallen:

 • Maag- en darmaandoeningen
 • Geelzucht
 • Huidaandoeningen
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard

Hoe meld je een infectieziekte?

Ben je arts of werkzaam in een laboratoria, in de zorg of bij de gemeente? Meld dan een uitbraak van een infectieziekte:

 • tijdens kantooruren via 0113 – 249 489;
 • buiten kantoortijden bij de dienstdoende arts infectieziektebestrijding, via 0900 – 3676767.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer en geslacht van de patiënt;
 • datum eerste ziektedag;
 • infectieziekte en manier van vaststellen;
 • vaccinatietoestand, eventuele chemoprofylaxe en mogelijke bron;
 • is de patiënt of iemand uit zijn omgeving betrokken bij voedselbereiding of werkt hij of zij in de verzorging of verpleging?

Ben je werkzaam in een kinderopvang of op een school?

Vul dan het meldingsformulier voor scholen en kindercentra in. Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig voor de kinderopvang of een school? Bekijk hier een overzicht.

Veelgestelde vragen

Wil je collegiaal overleg met een medewerker infectieziekten?

Dit kan via het telefoonnummer: 0113 – 249 489.

Ben ik als behandelaar verplicht een infectieziekte te melden?

Ja, dit is inderdaad verplicht en opgenomen in artikel 26 van de wet publieke gezondheid. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor de meldingsplicht aan de GGD.

Heeft mijn instelling een meldingsplicht?

De meldingsplicht voor infectieziekten geldt voor instellingen waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen:

 • Verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
 • Kindercentra
 • Scholen voor basisonderwijs
 • Opvangcentra voor dak- en thuislozen
 • Opvangcentra voor asielzoekers
 • Jeugdinstellingen

 

Wat gebeurt er met de gegevens die ik doorgeef?

De GGD rapporteert de infectieziekte anoniem aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Het CIb beoordeelt of vaccins effectief zijn en neemt eventueel landelijke bestrijdingsmaatregelen. Bij dreiging van een internationale infectieziekte-uitbraak kan het CIb de Wereldgezondheidsorganisatie inlichten.