Het programma Jong Leren Eten brengt kinderen en jongeren structureel in aanraking met kennis en activiteiten over voeding en duurzaamheid. Het programma is opgezet om preventief op jonge leeftijd kinderen te leren welke voedselkeuzes gezond en duurzaam zijn, zodat zij op latere leeftijd zelf de juiste keuzes maken. Want jong geleerd is oud gedaan! Het programma is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het Zeeuwse programma

Jong Leren Eten wordt regionaal uitgevoerd en voor het Zeeuwse programma zijn er 3 zogeheten makelaars aangesteld om het programma te leiden. Dit zijn Vincent van der Veen (IVN Natuureducatie), Brenda Jasperse (Natuur&ZO) en Diana Capello (GGD Zeeland). Vanuit hun ervaring in de ‘groene’ natuur- en milieu educatie en de ‘witte’ gezondheidseducatie zorgen zij samen voor een geïntegreerde aanpak van het programma.

Beleidskaders

In het programma van Jong Leren Eten staan de volgende beleidskaders centraal:

  • Voedselagenda
    Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het programma is onderdeel van de nationale Voedselagenda en vraagt aandacht voor urgente ontwikkelingen zoals onder meer de toename van overgewicht en chronische ziekten, de druk van de voedselproductie op het klimaat en de transitie van voedselproductie.
  • Preventienota
    Jong Leren Eten is aangesloten bij de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid. Dit beleid wordt opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (OCW)
    Jong Leren Eten streeft naar het structureel opnemen van voedseleducatie in het schoolbeleid en in lesprogramma’s. Dit doet het programma door bij te dragen aan het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl en het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling. Hierin maakt Jong Leren Eten zich sterk voor de volgende kernonderwerpen: voeding en gezondheid; voedselkwaliteit; eten kopen, bereiden en beleven.

Doelgroep

De doelgroep van Jong Leren Eten is kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar, op de kinderopvang en in het primair- en voortgezet onderwijs. Om deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken faciliteert Jong Leren Eten een gezamenlijke aanpak tussen verschillende partijen actief in het veld van voeding, voedsel en duurzaamheid. Dit doen zij door samenwerking tussen deze partijen te stimuleren en door actief een rol te spelen in de onderlinge afstemming op zowel landelijk als regionaal niveau.

Methode

Jong Leren Eten gebruikt een ervaringsgericht en educatief programma. Door middel van onder meer voedseleducatiepakketten, subsidieregelingen voor schoolmoestuinen en vergroening van schoolpleinen, bedrijfsbezoeken en kooklessen wordt er informatie overgedragen op kinderopvang en in het onderwijs. Daarbij bestaat het programma uit veel buitenlessen waarin kinderen worden gestimuleerd om actief mee te doen en zelf op ontdekking te gaan.

Projecten

De afgelopen jaren heeft het Zeeuwse programma van Jong Leren Eten al diverse projecten afgerond. Zo zijn er bijvoorbeeld moestuinen aangelegd op basisscholen, zijn er voedselmenu’s voor scholen op gesteld en hebben lokale boeren hun deuren geopend voor educatieve bezoeken.

Gezonde School

Jong Leren Eten is nauw betrokken bij het programma Gezonde School. De programma’s delen namelijk de thema’s voeding, milieu en natuur en welbevinden. Voor informatie bekijk de pagina Gezonde School.

Meer informatie?

Op de website van Jong Leren Eten vind je meer informatie over het Zeeuwse programma. Hier lees je onder andere over de partners van het programma en over alle activiteiten die georganiseerd worden.

Wanneer jouw gemeente, onderwijsinstelling of kinderopvang jeugdigen wil stimuleren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken kun je contact opnemen met de Makelaars Jong Leren Eten via het contactformulier op de website van Jong Leren Eten. Als je vragen hebt over de rol van GGD Zeeland in het programma dan kun je per e-mail contact opnemen met Jeugdverpleegkundige Diana Capello op diana.capello@ggdzeeland.nl.