Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een vragenlijst in via internet. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De leerlingen ontvangen op school een inlogcode die ze toegang verleent tot de online vragenlijst.

Na verwerking van de data worden de resultaten op lokaal, regionaal en landelijk niveau gepresenteerd en opgenomen in de ZeelandScan, en worden voor de scholen afzonderlijk schoolprofielen gemaakt.

Deelname

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers Publieke Gezondheid Carolien Koop of Leonie de Bruijne, via onderzoek@ggdzeeland.nl

Klik hier voor de meest gestelde vragen over de Gezondheidsmonitor.