Om deze redenen is het dan ook verplicht, volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid, dat de directeur van de kinderopvangorganisatie de GGD inlicht over een ongewoon aantal kinderen met een infectieziekte. Wij kunnen dan onderzoeken om welke ziekte het gaat, zo nodig bron- en contactonderzoek verrichten en hygiëneadviezen geven. Zo kunnen we voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Lees meer informatie op de pagina infectieziekte melden.

Lees meer informatie over wat te doen bij een infectieziekte-uitbraak op de webstite van het RIVM. Daarnaast kun je de hygiënerichtlijnen ook terugvinden op de website van het RIVM.

Meer informatie infectieziekten

Weten wat een bepaalde infectieziekte is, wat de verschijnselen zijn en hoe infectie kan worden voorkomen? Lees het in de publieksinformatie van de LCI op de website van RIVM. Hierin staan de meest voorkomende infectieziekten omschreven. De publieksinformatie van de LCI is gebaseerd op de LCI-richtlijnen. In heldere taal wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over de ziekte. De teksten publieksinformatie worden ontwikkeld en vastgesteld door het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI).

Een kinderopvangorganisatie is verplicht de infectieziekte altijd te melden bij de afdeling Infectieziekten. Bij een melding word je door hen op weg geholpen om de infectieziekte te bestrijden. Lees hierover meer op de pagina infectieziekte melden.