We hebben vrijwel alle kinderen in beeld, door het verzorgen van contactmomenten op het consultatiebureau en op school. Ook verzorgen we het Rijksvaccinatieprogramma, monitoren de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en geven voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling.

Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het leiden naar de juiste zorg. Vroege opsporing geeft een grotere kans op een optimale ontwikkeling. Verder zijn we er van overtuigd dat investeren in gezond gedrag loont, vooral bij kinderen en jongeren. Gezondheidswinst is te behalen door een integrale aanpak, gericht op het beïnvloeden van gedrag en het versterken van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.