De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR (GezondheidsOnderzoek na Rampen). ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de integrale monitor.   

Uit resultaten blijkt dat de mentale gezondheid van Zeeuwse jongvolwassenen onder druk staat. Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Zeeland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel stress, eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. 

De Gezondheidsmonitor bevestigt dat de omvang van de mentale problemen zorgelijk is, maar geeft weinig informatie over de aard hiervan, over de behoeften van de doelgroep zelf en over de context waarin deze problemen zich ontwikkelen. Het advies is een verdiepend onderzoek uit te voeren. Door diepgaande gesprekken te voeren met de jongvolwassenen kan meer inzicht worden verkregen in hun eigen vragen en behoeften en in concrete aanknopingspunten voor preventie.    

De resultaten geven aanleiding tot aandacht voor een integrale om beschermende factoren te bevorderen als risicofactoren terug te dringen en vroegsignalering van beginnende problemen te verbeteren.

De volledige resultaten zijn te vinden via: www.ggdzeeland.nl/cgmjv2022. Vragen over het onderzoek kun je stellen door te mailen naar: onderzoek@ggdzeeland.nl.