In het najaar van 2023 wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd weer afgenomen. Dit onderzoek vindt elke vier jaar plaats in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs, maar kende een extra meting in 2021 vanwege corona. Sinds 2015 wordt deze monitor door alle GGD’en tegelijk uitgevoerd, in samenwerking met het RIVM. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt in de periode van 25 september tot en met 17 november 2023 afgenomen.

Wat fijn dat u school (weer) mee wilt doen! U kunt uw school via onderstaand aanmeldformulier aanmelden.

Aanmeldformulier Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  • Vul hier de onderwijsniveaus in die op uw school worden aangeboden (indien er op uw school clusters zijn, geef deze dan ook aan).