Naar de Engelse pagina/read English page

Ship Sanitation Certificates

GGD Zeeland verzorgt de uitgifte van de Ship Sanitation Certificates. Hierbij werken we samen met de havendienst. De inspecties zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Er zijn drie verschillende soorten certificaten.

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Een schip is gecontroleerd en alles is in orde. Het schip is voor zes maanden vrijgesteld van sanitaire controles.

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Een schip is gecontroleerd en er zijn gebreken geconstateerd. Op het certificaat worden de gebreken genoemd.  Het schip moet deze laten repareren of oplossen en moet de gebreken opnieuw laten controleren.

Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC)

Als wij door omstandigheden niet in staat zijn om een aangevraagde inspectie uit te voeren, dan krijgt u in uitzonderlijke situaties een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC). Met dit certificaat wordt uw huidige certificaat voor de duur van één maand verlengd.

Normen WHO

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft richtlijnen opgesteld voor de inspectie. Onderstaande onderdelen van het schip moeten ‘in orde’ zijn:

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Riolering
 • Ballasttanks
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Machinekamer
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa’s

Aanvraag certificaat

Een aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate dient ten minste 24 uur van te voren schriftelijk worden aangevraagd middels het aanvraagformulier ship sanitation. Inspecties kunnen 7 dagen per week (van 07.00 – 20.00 uur) worden uitgevoerd*. De GGD inspecteur neemt na ontvangst van het formulier zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Wij streven er naar op een zo kort mogelijke termijn na de aanvraag de inspectie uit te voeren. Aan bovenstaande genoemde tijdstippen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven

Lees hieronder de tarieven voor de afgifte van een Ship Sanitation Certificate:

Werktijden:Tarief per 1 juli 2023:
Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur*€ 126,53 per uur
Maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 00.00 uur, alsmede op zaterdag€ 189,80 per uur
Zondag€ 253,06 per uur
Voorrijkosten per kwartier€ 31,63
Verlenging van certificaat€ 126,53

* De laatste tijd van aan boord gaan is 20.00 uur.