Bij smog is er tijdens een korte periode veel meer luchtvervuiling dan anders. Dat kan een paar uur duren, maar ook een paar dagen tot enkele weken. Dit noem je een smogepisode. Smog komt vaak voor bij warm weer. Er zit dan veel ozon in de lucht. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon, als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet. Maar ook periodes met hoge fijn stof concentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijnstofconcentraties. Dit gaat vaak gepaard met een koude periode en een oostelijke stroming.

Klachten bij Smog

Bij smog kun je last krijgen van je gezondheid. Vooral als je al last van je longen of je hart hebt. Je kunt last krijgen van:

  • Droge ogen.
  • Een droge keel of veel hoesten.
  • Kortademigheid.
  • Hoofdpijn.
  • Misselijkheid en duizeligheid.

Deze klachten gaan weer over als de lucht weer wat schoner is.

Heb je al longklachten of een hart- en vaatziekte?

Dan moet je nog beter opletten:

  • Is er smog? Ga dan niet sporten en til geen zware dingen. Span je niet teveel in. Smog door ozon komt vaak voor in de middag en aan het begin van de avond. Plan je activiteiten eerder op de dag, dan is er minder smog. Blijf binnen bij smog.
  • Pas zo nodig je medicatie aan, op de dagen dat de lucht sterk vervuild is.
  • Op de website van het Longfonds kan je de lucht in jouw omgeving checken. Je kunt ook de app “Mijn luchtkwaliteit”downloaden in de App store of via Google Play. In deze app zie je hoe de lucht op verschillende plaatsen is. De app geeft je ook advies over wat je bij die luchtkwaliteit beter niet kunt doen. Ook is er speciale informatie voor mensen met een longziekte.

Waar vind je meer informatie?