In het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen verschillende inentingen. Deze vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht, veilig en effectief.

In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen.

Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma vind je op de website: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.