PFAS is de naam van een grote groep chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen.

Voor meer informatie zie: PFAS – GGD Zeeland