De omgevingswet, een gezonde leefomgeving!

Onze leefomgeving heeft effect op onze gezondheid en veiligheid. Een schone, groene en waterrijke omgeving die uitnodigt om te bewegen, geeft een goed gevoel en heeft een positief effect op lichamelijke en mentale gezondheid. Daarentegen hebben veiligheidsrisico’s, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en klimaatverandering een negatieve invloed op onze omgeving en ons gevoel. De Omgevingswet streeft naar het verkleinen (en soms verbieden) van bestaande schadelijke activiteiten en het voorkomen van nieuwe veiligheids-, gezondheids- en milieuproblemen. Een integrale afweging van factoren die van invloed zijn op onze gezondheid en veiligheid, is van groot belang.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén wet, die alle bestaande wetten over de fysieke leefomgeving bundelt en verschillende thema’s bij elkaar brengt. Dat vraagt om samenwerking in de ‘keten’, met andere overheden; landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal. Het is een hele grote verandering in het fysieke domein waar een kans is om een verbinding te leggen met het sociale domein. Het combineren van de ambities in beide domeinen zorgt voor een win-win situatie en een kans om een gezonde leefomgeving te creëren. Vanuit de gezamenlijke regelingen, GGD Zeeland, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en de VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) werken we hierin zoveel mogelijk samen. Om het onderwerp en onze samenwerking onder de aandacht te brengen hebben we deze folder ontwikkelt.

Folder

Download hier de folder

Contactformulier Medische Milieukunde

Neem voor vragen contact op met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Zeeland via onderstaand contactformulier. Wij streven er naar om op jouw vraag of klacht binnen drie dagen te reageren. Je kunt ook bellen met 0113 – 249 400.