Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw en fruitteelt altijd aanwezig, maar ook in je eigen tuin. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruid onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Schadelijke stoffen

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland alleen worden verkocht en gebruikt als ze door het Ctgb zijn goedgekeurd. Lees hierover meer op de website van Ctgb.

Onjuist gebruik

Door onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen resten hiervan terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen, kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico’s opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Wat kan je zelf doen?

Als in jouw omgeving gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, kun je uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:

  • Ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen.
  • Zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden.
  • De was niet buiten laten drogen.
  • Schoenen uitdoen voor je het huis binnengaat.
  • Moestuingewassen altijd wassen voor consumptie.

Wanneer je zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in jouw tuin, doe dat dan altijd zorgvuldig:

  • Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat je moet doen wanneer er iets misgaat.
  • Op de website van Milieu Centraal vind je tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.
  • Twijfel je over de risico’s van een product of weet je niet hoe je ermee om moet gaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.

Heb je gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Neem dan contact op met je huisarts. Neem zo mogelijk het product mee.

Contactformulier Medische Milieukunde

Heb je vragen of zorgen over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op jouw gezondheid? Neem dan contact op met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Zeeland via onderstaand contactformulier. Wij streven er naar om op jouw vraag of klacht binnen drie dagen te reageren. Je kunt ook bellen met 0113 – 249 400.