De forensisch artsen van GGD Zeeland zijn dag en nacht bereikbaar voor politie en justitie bij vragen op medisch gebied. Ze onderzoeken doodsoorzaken bij overledenen en letsels bij slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven. Ook bieden ze medische hulp aan arrestanten.

Forensisch artsen zijn ook gemeentelijk lijkschouwer. Meestal is dat voor de politie of een officier van justitie. Ook overleggen ze vaak met behandelend artsen en andere hulpverleners. Er is een nauwe samenwerking met technisch en tactisch rechercheurs.

De meest voorkomende verrichtingen zijn:

  • arrestantenzorg
  • lijkschouwing
  • onderzoek bij euthanasie
  • letselbeschrijvingen
  • onderzoek bij zedendelicten
  • bloed-, urine- en DNA-afnames

Bereikbaarheid

De forensisch artsen van de GGD werken in een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. De oproep verloopt via de meldkamer van de politie.

Vragen?

Omdat een goede samenwerking of afstemming belangrijk is, geven forensisch artsen regelmatig voorlichting aan andere beroepsgroepen. Heb je een vraag voor de forensisch arts, bel dan: 0113-249400. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u bellen met de meldkamer van politie.