Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

In de Wet BIG (artikel 3) worden 10 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken. Zij vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Wat staat er in het BIG-register?

In het BIG-register staat of jouw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat getoond. Daarnaast toont het BIG-register of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Wat houdt registratie in?

Een zorgverlener met een BIG-registratie valt onder het tuchtrecht. Daarnaast mag hij of zij de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. Artsen, physician assistants, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. En een zorgverlener mag starten met een specialistenopleiding.

Voorwaarden voor registratie

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zijn ingeschreven in het BIG-register:

  • Zijn in het bezit van een geldig diploma;
  • Tonen elke 5 jaar aan dat zij aan de criteria voor herregistratie voldoen. Dit houdt in dat zij beschikken over voldoende werkervaring of scholing;
  • Zijn niet onder toezicht (curatele) vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand;
  • Hebben geen beroepsbeperkende maatregel.

Staat de arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist van de GGD Zeeland geregistreerd?

Ja, alle artsen en verpleegkundigen staan geregistreerd in het BIG register. Dit kun je opzoeken via: www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Ook kun je een e-mail sturen naar info@ggdzeeland.nl met een verzoek om het BIG nummer van een arts, verpleegkundige of verpleegkundig specialist toe te sturen.