De Adviseurs Publieke Gezondheid zetten zich in om gemeenten en andere organisaties te adviseren en ondersteunen bij het creëren van een omgeving waar de Zeeuwse inwoners zo vitaal mogelijk kunnen leven en een leven lang mee kunnen doen.

Onze uitgangspunten voor gezondheid zijn:

 • Gezondheid is voor ons het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber. Gezondheid bestaat hierin uit 6 pijlers; lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal/maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Naast deze pijlers heeft financiële situatie ook invloed op de gezondheid van mensen.
 • Integrale omgevingsgerichte aanpak, op plaatsen waar mensen wonen, werken en leren.
 • Versterken van samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

Epidemiologische gegevens over de gezondheid van de Zeeuwse bevolking, gesprekken met inwoners, landelijke en provinciale ontwikkelingen en onze vakkennis vormen de basis voor het werk. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het terrein van Publieke Gezondheid maar ook naar de andere domeinen die van invloed zijn op gezondheid. Om dit te realiseren werken we samen met Zeeuwse en landelijke organisaties.

Wat kunnen we voor jouw gemeente of organisatie betekenen op het gebied van Publieke Gezondheid?

Advies over:

 • Gemeentelijk gezondheidsbeleid; de adviseur adviseert gemeenten bij hun beleid op het gebied van Publieke Gezondheid. Op basis van gezondheidsdata, landelijke en regionale ontwikkelingen adviseren we gemeenten over hun gezondheidsbeleid zowel bij het opstellen, monitoren en uitvoeren.
 • Advies over Publieke Gezondheid; het creëren van een omgeving  waar de Zeeuwse inwoners zo vitaal mogelijk kunnen leven en een leven lang mee kunnen doen.
 • Integrale omgevingsgerichte aanpak; advisering over een omgevingsgerichte aanpak. Integraal inzetten op het creëren van een gezonde leefomgeving (wonen, werken, leren) waar een gezonde keus de makkelijke en vanzelfsprekende keus is.
 • Gezondheidsbevordering binnen Omgevingsvisie

 

 We kunnen dit doen in de rol van

 • Adviseur; integraal beleid (bv. gezondheidsbevordering binnen omgevingswet), programma’s en projecten die zich richten op een gezonde omgeving waar een gezonde keus de makkelijke keus is, en het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van groepen van burgers.
 • Kennispartner
 • Procesbegeleider; het leiden van processen om de samenwerking in de Publieke gezondheid te versterken
 • Projectleider; kan leiding geven aan programma’s en trajecten op bovengenoemde thema’s

Een aantal voorbeeldprojecten

 • Zeeuwse elementen
 • De Vitale revolutie
 • Gezonde School
 • Interreg project SAIL (Staying Active and Independent Longer)
 • Sam de Waterman
 • Wat beweegt u vandaag?
 • Zichtbare Schakel
 • Mondgezondheid Ouderen
 • PGO-O (Preventief Gezondheidsonderzoek Ouderen)
 • Burgermening Sluis mbt Langer zelfstandig thuis wonen.
 • Regionale Volksgezondheid toekomst Verkenning (rvtv)

Meer weten?

Dan kun je ons mailen via: adviespubliekegezondheid@ggdzeeland.nl of bel: 0113-249400 en vraag naar de adviseurs van Publieke Gezondheid.