Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien alle Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. We kijken hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Door deze ontwikkeling goed te volgen en waar nodig een handje te helpen, groeien zoveel mogelijk kinderen op tot gezonde volwassenen.

Kinderen krijgen bij ons wanneer gewenst hun vaccinaties tegen bepaalde ziektes. En ouders ondersteunen we bij alle vragen, twijfels of zorgen over groei, ontwikkeling en gedrag. Dat gebeurt via contactmomenten op het consultatiebureau, op basisscholen en op het (speciaal) voortgezet onderwijs.

Jeugdgezondheidszorg 0113 - 249 315
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 15.30 uur en vrijdag van 08.30 - 14.00 uur
Stuur een bericht