Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen en kalkoenen) en wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Hoe werkt een besmetting?

 • Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest.  
 • Vogelgriep bij mensen komt haast niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal zijn dit mensen die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. 
 • Als een mens toch vogelgriep krijgt, verspreidt dit meestal niet verder naar andere mensen. 

Wat zijn de klachten bij mensen?

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep:

 • Koorts 
 • Hoofdpijn 
 • Spierpijn 
 • Hoesten 
 • Soms komt oogontsteking voor 

De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild, maar soms kan het ernstig verlopen.

Ben je betrokken geweest bij het verzorgen of ruimen van besmette vogels of pluimvee? Let dan tien dagen lang goed op of je griepachtige klachten ontwikkelt. Is dat het geval, neem dan contact op met je huisarts of de GGD. In sommige gevallen krijg je virusremmers of een griepprik.

Vragen en antwoorden vogelgriep | RIVM

Welke maatregelen kunnen worden genomen?

Bij elke vaststelling van vogelgriep wordt opnieuw gekeken naar de noodzakelijke maatregelen, voorbeelden hiervan zijn:

 • ophokplicht
 • ruiming van de (besmette) dieren
 • vervoersverbod
 • virusremmers (profylaxe)
 • of vaccinatie van mensen die direct contact hebben met besmette dieren
Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt vogelgriep?

Veel griepvirussen, ook de vogelgriep, kunnen zo veranderen dat zij een grootschalige griepuitbraak onder mensen kunnen veroorzaken. Wanneer zo’n nieuw type van het griepvirus zich onder mensen over de wereld gaat verspreiden, spreek je over een grieppandemie. 

Is thuisblijven nodig?

Nee, dat is niet nodig.

Hoe voorkom ik vogelgriep

Voorkom dat je zelf ziek wordt en neem voorzorgsmaatregelen. Draag beschermende kleding als je in de buurt van besmette dieren komt. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat je geen besmette lucht inademt. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen. 

Wil je kip, kalkoen of eend eten? Dat kan. Je moet het vlees voor consumptie zoals altijd wel goed verhitten. Eieren van met vogelgriep besmette dieren zijn niet gevaarlijk voor mensen. 

Er bestaat geen specifieke vaccinatie voor vogelgriep.