Infectieziekten zijn ziekten die worden overgedragen door virussen, bacteriën, parasieten of schimmels. Sommige infectieziekten, zoals verkoudheid en griep, zijn onschuldig. Ze komen vaak voor en genezen snel. Maar er zijn ook ernstigere infectieziekten, die om een goede medische behandeling vragen. Denk aan: tuberculose, legionella en hepatitis B.

Je kunt op drie manieren besmet raken:

  • door direct contact, zoals niezen en hoesten, huidcontact en seksueel contact;
  • door indirect contact, zoals besmet voedsel, water of vieze toiletten;
  • door dieren die steken of bijten, zoals muggen, ratten en teken.

Een goede hygiëne (hand voor de mond bij hoesten of in de elleboogplooi en handen wassen na toiletbezoek) is belangrijk om besmettingen te voorkomen.

Meldingsplicht

Behandelaars en laboratoria moeten bepaalde infectieziekten aan ons melden. Dat staat in de wet. In de meeste gevallen nemen wij contact op met de patiënt. We doen dat om de risico’s voor de volksgezondheid te bepalen. Ook kijken we of er beschermende maatregelen nodig zijn.

Team Infectieziektebestrijding GGD Zeeland

GGD Zeeland heeft een team met gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen om infectieziekten op te sporen, te bestrijden en te voorkomen. Het team Infectieziektebestrijding houdt zich bezig met:

  • voorlichting en advies over de preventie en risico’s van infectieziekten;
  • bron- en contactopsporing door na te gaan met wie de patiënt in contact is geweest;
  • maatregelen, zoals hygiënische adviezen;
  • advies geven aan huisartsen en specialisten over het gebruik van preventieve medicatie bij bepaalde infectie ziekten;
  • onderzoek naar infectieziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen.