2 onderwerpen

Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden en mentale gezondheid zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze algehele gezondheid.

2 onderwerpen

Mentale gezondheid
Welbevinden

Mensen die mentaal gezond zijn, voelen zich niet alleen beter, maar voelen zich ook vaker verbonden met anderen, zorgen over het algemeen goed voor hun kinderen en zijn productiever. Bij ouderen zorgt een goede mentale gezondheid voor meer kwaliteit van leven en een langere levensverwachting.

 Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar