Welbevinden

Mentaal welbevinden gaat over je goed voelen. Het gaat om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven.

Een goed of slecht welbevinden heeft invloed op het dagelijks leven en de gezondheid. Zo kunnen bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid of stress een grote impact hebben op het welbevinden van een persoon.  

 Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie:

Geluk 

Geluk of gelukkig zijn is een emotie en gaat over het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden en gaat vaak gepaard met gevoelens van vreugde.   

 Eenzaamheid  

Eenzaamheid kan gepaard gaan met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.  Aanhoudende eenzaamheidgevoelens kunnen onder andere leiden tot depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Ook heeft het invloed op welzijn en kwaliteit van leven. 

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid die ook een verschillende aanpak vragen. Emotionele eenzaamheid ontstaat door een sterk gemis van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in) en kan bijvoorbeeld ontstaan na een scheiding. Sociale eenzaamheid is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen om je heen, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling of mensen om samen een hobby mee uit te voeren.   

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie:

Mist emotionele steun 

Bij emotionele steun gaat het om het delen van ervaringen en het krijgen van een luisterend oor waardoor iemand zich niet alleen voelt staan. Het missen van emotionele steun heeft effect op het welbevinden.  

Veerkracht  

Bij veerkracht gaat het om het vermogen om aan te passen aan of omgaan met stress, tegenslag en de uitdagingen van het leven.  Veerkracht stelt mensen in staat om een betekenisvol leven te (blijven) leiden, ook al is er sprake van ziekte of moeilijke gebeurtenissen.