Mentaal welbevinden Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

De definitie die voor mentale gezondheid door het RIVM en Trimbos wordt gebruikt is als volgt: mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. 

Ook gaat het daarbij over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. Mensen met een goede mentale gezondheid hebben een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting dan mensen met een slechte mentale gezondheid. 

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie: 

Stress  

Stress betekent spanning of druk. Bij ongezonde stress duurt de stress te lang of is de stress heel heftig. Dit heeft grote impact op het welbevinden en de mentale gezondheid van een persoon. Dit kan leiden tot onder andere depressies en coronaire hartziekten.  

Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaker chronische stress.  

 Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie: 

 

Mentale gezondheid (psychisch gezond) 

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Ook gaat het daarbij over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.  

 Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar 

  • Mentale gezondheid | RIVM 

 

Angststoornis of depressie 

Een angststoornis onderscheidt zich van normale gevoelens van angst of vrees als de angst geen reële grond heeft en iemand er sociale problemen door ondervindt. 

Bij een depressie hebben mensen een aanhoudende neerslachtige stemming en een verlies van interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten. 

 Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie:

Zelfdoding 

Psychische aandoeningen kunnen een rol spelen bij zelfdoding. Er is echter zelden één enkele oorzaak van zelfdoding. De oorzaak ligt vaak in een complexe wisselwerking tussen genetische eigenschappen, culturele invloeden en negatieve levensgebeurtenissen (zoals problemen op het gebied van werken, wonen, relaties, zingeving, verlieservaringen en ziektes).

De gevolgen van een (poging tot) suïcide zijn groot, niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor familie, vrienden en voor de samenleving.   

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie: