Roken

Zeeuwse jongeren hebben vaker ooit gerookt en e-sigaretten gebruikt dan Nederlandse leeftijdsgenoten

Roken is de grootste vermijdbare doodsoorzaak. Toch beginnen jaarlijks 37.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) in Nederland met dagelijks roken [1]. Hoe jonger iemand begint met roken, des te groter de kans op verslaving. Ook voor jonge mensen is stoppen met roken moeilijk. Niet-beginnen met roken is de beste preventie.

Tabak

Van de jongeren in Zeeland heeft 13% ooit een hele sigaret gerookt (zie figuur 1). Dit percentage ligt hoger dan gemiddeld in Nederland (10%). Echter dit verschil zie je niet meer als het om recent roken gaat. Van de Zeeuwse jongeren rookt 4% dagelijks.

Leerlingen van het VMBO basis-/kaderberoepsgericht (bk) hebben de meeste ervaring met het roken van een sigaret (zie figuur 2). Zo heeft 21% ooit een hele sigaret gerookt. Bij de andere onderwijsniveaus ligt dit percentage lager: 15% op het VMBO gemengd/theoretisch (gt), 9% op de HAVO en 4% op het VWO. Ook roken VMBO-bk (7%) en VMBO-gt leerlingen (5%) vaker dagelijks dan HAVO- (1%) en VWO leerlingen (0,4%).

Jongens roken vaker dan meisjes. Zo rookt 5% van de jongens dagelijks tegenover 3% van de meisjes. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe meer ervaring ze hebben met roken (zie figuur 3). Van de Zeeuwse vierdeklassers heeft 19% ooit een hele sigaret gerookt, maar ook bij de tweedeklassers zien we dat 5% aangeeft dit ooit te hebben gedaan. Dagelijks roken onder de tweedeklassers ligt een stuk lager, 0,8% geeft aan dit dagelijks te doen. Bij de vierdeklassers ligt dit op 6%.

E-sigaret

De e-sigaret (of elektronische sigaret) is een elektronisch apparaatje dat de werking van een sigaret nadoet. In plaats van tabak verhit de e-sigaret een vloeistof. De damp hiervan adem je in. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de e-sigaret ook op korte termijn schade kan veroorzaken, net als de tabakssigaret. Daarnaast bevatten veel e-sigaretten vloeistoffen nicotine. Dat is de verslavende stof in sigaretten. Je kunt bij een e-sigaret dus verslaafd raken of blijven [2].

Er gelden regels voor de verkoop van de e-sigaret en shisha pen (e-sigaret zonder nicotine). Rokers mogen bijvoorbeeld niet jonger zijn dan 18 jaar.

Van de Zeeuwse jongeren heeft 27% ooit wel eens een e-sigaret gebruikt. Dit komt overeen met het landelijke beeld dat Nederlandse jongeren meer experimenteren met de e-sigaret dan de tabakssigaret [3]. Meer jongeren in Zeeland hebben wel eens een e-sigaret gebruikt dan gemiddeld in Nederland (23%). Van de Zeeuwse jongeren gebruikt 0,4% dagelijks e-sigaretten.

Ook bij e-sigaret gebruik zien we verschillen in onderwijsniveau (zie figuur 4). Van de VMBO basis-/kaderberoepsgericht leerlingen heeft 40% dit ooit wel eens gedaan in vergelijking met 13% van de VWO leerlingen.

Referenties

  1. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. Kinderen en roken – een aantal feiten op een rij. Utrecht: Trimbos-instituut. 2017.
  2. Jongeren.rokeninfo.nl
  3. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. Factsheet electronische sigaretten. Utrecht: Trimbos-instituut. 2020.