Alcohol

Zeeuwse jongeren gebruiken vaker alcohol dan Nederlandse leeftijdsgenoten

De schade als gevolg van alcoholgebruik is groot. Voor volwassenen, maar zéker ook voor jongeren. Daarom is de boodschap: niet drinken tot 18 jaar.

In Nederland zijn grote regionale verschillen in alcoholgebruik onder jongeren te zien. Zeeland scoort ongunstiger en Zeeuwse jongeren gebruiken vaker alcohol dan Nederlandse leeftijdsgenoten (zie figuur 1). Van de Zeeuwse jongeren heeft 37% ooit wel eens een heel glas met alcohol gedronken, heeft 31% in de afgelopen vier weken alcohol gedronken en is 22% een zogenaamde binge-drinker (in de afgelopen vier weken vijf of meer glazen alcohol per keer gedronken).   

In Zeeland vallen grote verschillen op in alcoholgebruik tussen onderwijsniveaus (zie figuur 2). Zo is te zien dat 45% jongeren op het VMBO basis-/kaderberoepsgericht (bk) ooit een heel glas alcohol heeft gedronken in vergelijking met 24% op het VWO. In de afgelopen 4 weken heeft 37% op het VMBO-bk alcohol gedronken en 20% op het VWO. Voor het binge drinken zijn de percentages 30% op het VMBO-bk en 10% op het VWO.

Ten slotte valt op dat jongens vaker ooit een heel glas alcohol hebben gedronken dan meisjes. Dit geldt zowel voor tweedeklassers als vierdeklassers (zie figuur 3). Van de jongens in klas 2 geeft 20% aan ooit een heel glas alcohol te hebben gedronken, bij meisjes van die leeftijd is dat 13%. In klas 4 zien we dat 59% van de jongens en 55% van de meisjes ooit een heel glas alcohol heeft gedronken.