Mediawijsheid Social media

Social media

In Zeeland ervaren meisjes meer risico’s op problematisch gebruik van social media dan jongens

Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken in deze tijd, net als social media. Jongeren gebruiken dit soort media voor hun eigen ontwikkeling. Door (online én offline) in contact te staan met vrienden, ontdekken ze wie ze zijn. De jongeren beheersen de techniek van social media, maar de regels, afspraken en omgangsvormen moeten ze nog leren. Ze hebben vaak nog onvoldoende zicht op de consequenties van hun online gedrag. Jonge pubers kunnen lijden onder grote druk om steeds alle berichten te moeten lezen die via de smartphone of tablet binnenkomen. Wat 'te veel' mediagebruik is, is voor iedereen anders. Het belangrijkste is er voor te zorgen dat de jongeren bewuste keuzes maken.

Problematisch social media gebruik

Van de Zeeuwse jongeren ervaart 7% zelf risico’s op problematisch gebruik van social media.  Meer meisjes (9%) dan jongens (5%) geven dit aan. Van de leerlingen in klas 4 ervaart 9% dit zelf in vergelijking met 6% van de leerlingen in klas 2.

Cyberpesten

Van de Zeeuwse jongeren is 6% in de laatste drie maanden gepest via internet, social media of smartphone en 3% heeft een ander op deze manier gepest. Leerlingen op VMBO-bk zijn vaker slachtoffer van cyberpesten (8%) en pesten zelf vaker op deze manier (5%) dan leerlingen op VWO (respectievelijk 4% en 3%). Jongens zijn vaker de cyberpester (5%) dan meisjes (2%).

Opvallend is dat één op de tien meisjes in klas 2 (10%) aangeven in de laatste drie maanden gepest te zijn via internet, social media of smartphone. Terwijl dat bij jongens in klas 2 en 4 en bij meisjes in klas 4 tussen de 4-6% ligt (zie figuur 1).

Sexting

Aan de leerlingen is gevraagd of ze in de laatste zes maanden een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders hebben gestuurd. 4% geeft aan dit wel eens te hebben gedaan. Leerlingen van het VMBO-bk hebben dit vaker gedaan (6%) dan leerlingen van het VWO (2%).

We zien ook verschillen naar leeftijd en geslacht (zie figuur 1). Zo heeft 7% van de meisjes in klas 4 wel eens in de afgelopen zes maanden een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders gestuurd en bij jongens in klas 2 is dit 1%.