Over GGD Zeeland

De gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en bevorderen. Dat is waar de GGD voor staat. We werken in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland.

Een leven lang meedoen

Gezondheid zien wij als het vermogen van mensen zich aan te passen aan alle omstandigheden in het leven en een eigen regie te blijven voeren. Een omschrijving die prima aansluit bij de tijd waarin wij leven. We kijken nu vooral naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. Pas als dat niet (meer) gaat, kunnen mensen een beroep doen op de overheid. GGD Zeeland gelooft dat er in het leven van mensen ijkpunten zijn waarop extra aandacht voor gezondheid belangrijk is en je met vroeg signaleren grote gezondheidswinst kunt boeken.

Gezonder en veiliger leven in Zeeland

Dat krijgen we als GGD natuurlijk niet voor elkaar zonder samenwerking met anderen. Onze bijdrage aan zorgen dat Zeeuwen een leven lang mee kunnen doen, is onderdeel van een groter geheel. We kiezen dan ook voor een geïntegreerde in plaats van een geïsoleerde aanpak. We doen het samen met partners. Want als je een vraagstuk benadert vanuit verschillende gezichtspunten, kom je eerder tot een oplossing die echt werkt.

Meer informatie vind je op onze website: ‘Over GGD Zeeland’.

Meer weten? Neem contact met ons op