Activiteitenprogramma GGD Zeeland

Welkom bij het GGD Activiteitenprogramma. Hier vindt u al onze diensten en producten en het actuele activiteitenprogramma.

In het kader van de publieke gezondheid worden door GGD Zeeland verschillende taken uitgevoerd. Deze vloeien voor een groot deel voort uit de Wet Publieke Gezondheid. Een overzicht van alle taken vindt u onder: Diensten en producten.

Activiteitenprogramma

GGD Zeeland is georganiseerd rondom Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Deze onderdelen zijn opgedeeld in vier programma’s, die onderling met elkaar verbonden zijn. Dit betreft:

  1. Gezondheid In de Wijk
  2. Sociale Veiligheid
  3. Fysieke Veiligheid en Bescherming
  4. Veilig Thuis

In de begroting van GGD Zeeland zijn op basis van deze programma’s inhoudelijke doelen opgenomen. Deze vindt u onder: Activiteitenprogramma.

Hierin is te lezen welke activiteiten in 2022 worden uitgevoerd. Doordat deze zijn gekoppeld aan subdoelen en hoofddoelen, wordt inzichtelijk gemaakt met welke activiteiten op welk doel wordt ingezet. Sommige activiteiten dragen bij aan meerdere doelen. Er is gekozen om de activiteiten op te nemen bij het doel waar deze het meest aan bijdraagt. Dit om te voorkomen dat dezelfde activiteiten steeds opnieuw worden herhaald.

Meer weten? Neem contact met ons op