3 onderwerpen

Gelijke kansen op gezondheid

Niet alle inwoners hebben dezelfde gezondheidskansen. Leefomstandigheden bepalen voor een groot deel de ervaren gezondheid en levensverwachting.

3 onderwerpen

Cijfers per gemeente Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beeld
Theorie Mechanismen achter gezondheidsachterstanden
Stappenplan gemeenten Aan de slag

Onderliggende factoren, zoals armoede, bestaansonzekerheid, een gering sociaal netwerk, beperkte gezondheidsvaardigheden en een ongezonde leefomgeving spelen een belangrijke rol bij gezondheids-achterstanden. Vaak is het niet eenvoudig voor mensen om zelf deze omstandigheden te veranderen. Gemeenten kunnen hier voor een deel wel invloed op uitoefenen. Het is belangrijk om ongelijk te investeren voor gelijke kansen.

Achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid. Bron: Pharos Achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid. Bron: Pharos