3 onderwerpen

Gelijke kansen op gezondheid

Niet alle inwoners hebben dezelfde gezondheidskansen. Leefomstandigheden bepalen voor een groot deel de ervaren gezondheid en levensverwachting.

3 onderwerpen

Cijfers per gemeente Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beeld
Theorie Mechanismen achter gezondheidsachterstanden
Stappenplan gemeenten Aan de slag

Onderliggende factoren, zoals armoede, bestaansonzekerheid, een gering sociaal netwerk, beperkte gezondheidsvaardigheden en een ongezonde leefomgeving spelen een belangrijke rol bij gezondheids-achterstanden. Vaak is het niet eenvoudig voor mensen om zelf deze omstandigheden te veranderen. Gemeenten kunnen hier voor een deel wel invloed op uitoefenen. Het is belangrijk om ongelijk te investeren voor gelijke kansen.

Achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid. Bron: Pharos Achterliggende oorzaken van verschillen in ervaren gezondheid. Bron: Pharos

Nieuwsberichten


 

Zeeuwse voorbeelden: Week van de Gezondheidsverschillen

Tijdens de Week van de Gezondheidsverschillen stonden drie Zeeuwse projecten in de spotlights. Doormiddel van een rondetafelgesprek werd ingegaan op het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners. In zowel Goes, Hulst en Sint Maartensdijk zijn succesvolle strategieën toegepast om te werken aan gezondheidsachterstanden. Het vinden, binden en vasthouden van inwoners speelde hierbij een sleutelrol. Door samen te werken mét inwoners zetten we stappen naar verandering.

Bekijk hier de inspiratiesessie terug met de Zeeuwse voorbeelden.

#NietEvenLangEnGelukkig #Aandeslag #Gezondheidsverschillen #WeekVanDeGezondheidsverschillen #GGD Zeeland #Pharos

Zeeuwse Inspiratiesessie

‘De Beledigende Broccoli’

Terugdringen van gezondheidsachterstanden

Op 8 december 2023 heeft de Zeeuwse inspiratiesessie ‘De Beledigende Broccoli’ plaatsgevonden. Een bijeenkomst in de Spinne over het Terugdringen van Gezondheids-achterstanden met als hoofdspreker Tim ‘S Jongers.

Tim ‘S Jongers is politicoloog, bestuurskundige en publicist. In zijn werk focust hij zich op de kloven die door onze samenleving lopen. Zoals die tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. In 2022 verscheen zijn boek Beledigende Broccoli, waarin hij duidelijk maakt waarom goedbedoeld beleid vernederend uitpakt voor mensen die leven in bestaansonzekerheid.

Om te ervaren hoe het is om zonder ontbijt de deur uit te gaan, kregen de deelnemers tijdens de bijeenkomst een schoolontbijt. Daarnaast werd door Marjan de Smit, adviseur innovatie en academisering van GGD Zeeland, ingegaan op; ”Hoe werk je samen met de doelgroep?” en door strategisch adviseur Irene Lottman van Pharos; ”Hoe word je een gezondheidsvaardige organisatie?