Veilig Thuis

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat geweld in de privé-sfeer op grote schaal voorkomt. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats.

Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Veilig Thuis vormt voor Zeeland een centraal punt voor melding, inclusief de bij de melding horende advies- en onderzoeksfunctie voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten hebben de wettelijke taak tot het vormgeven van Veilig Thuis.

Veilig Thuis bezit expertise op het gebied van specifieke vormen van geweld zoals kindermishandeling, verwaarlozing, ouderenmishandeling, eer gerelateerd- en seksueel geweld;

Vanuit Veilig thuis geeft men gevraagd en ongevraagd advies, denkt mee en ondersteunt bij hoog risicozaken ook zonder formele melding. Hiervoor wordt nauw samen gewerkt met partners en gemeenten.

Onderzoek naar kindermishandeling wordt uitgevoerd volgens de werkwijze van Signs of Safety. Voordeel van deze werkwijze is dat er tijdens de onderzoeksperiode niet alleen de situatie in beeld wordt gebracht maar er ook direct aan de veiligheid binnen het gezin wordt gewerkt. Ook doorbreekt deze werkwijze direct het geheim van de mishandeling of het huiselijk geweld wat met name belangrijk is voor het herstel van kinderen. Het door ouders bespreekbaar maken van het geweld tegenover hun kinderen heeft op zichzelf al een therapeutisch effect.

Veilig Thuis Zeeland
Adres: Westwal 37, 4461CM Goes
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl
Website: https://www.veiligthuiszeeland.nl/
Telefoon: 0800 – 2000

Wettelijk kader

Het juridisch kader voor Veilig Thuis is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Advies en meldpunt (bij vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan Advies gevraagd worden en/of een melding gedaan worden.
  • Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar (via tel: 0800 -2000) en werkt outreachend;

Bekostiging

CZW subsidie en inkoop jeugdzorg gemeenten.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op