Tuberculose bestrijding

Het opsporen van personen met actieve tbc of een LTBI, behandeling, begeleiding en het toezien op therapietrouw van patiënten en uitvoeren van bron- en contactonderzoek.

Ondanks het feit dat Tuberculose (tbc) niet meer zo vaak voorkomt in ons land, blijft aandacht voor deze infectieziekte van belang. Via import door onder andere reizigers, maar ook binnen andere ‘risicogroepen’ komt tbc voor.

Tuberculose kan soms een zeer besmettelijke ziekte zijn, die zich snel kan verspreiden (open tbc).

Aandacht blijft nodig voor alle vormen van actieve tbc, personen die nog geen tbc hebben maar wel geïnfecteerd zijn (een latente tbc infectie, LTBI) en zeker ook door de toename van resistente vormen van tbc.

Wettelijk kader

WPG (artikel 6)

Tuberculose bestrijding

  • Brengt aantal (nieuwe) meldingen van actieve tbc en LTBI in kaart via surveillancetaak.
  • Draagt zorg voor de melding van actieve tbc en LTBI bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM/CIB).
  • Adviseert met betrekking tot opsporing, behandeling en voorkomen van verspreiding van tbc (intern, gemeenten en ketenpartners als huisartsen, specialisten en instellingen etc.). Daarnaast doen we ook zelf aan diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met tbc of LTBI, screening van risicogroepen en BCG vaccinaties bij specifieke groepen.
  • Verzorgt voorlichting over tbc bij diverse risicogroepen, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en contactgroepen.
  • Draagt zorg voor bron- en contactopsporing.
  • Draagt zorg voor Outbreak management (OBM) in geval van groot aantal gevonden infecties bij een contactonderzoek.
  • Onderhoudt contacten en werkt samen met relevante ketenpartners.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR. Naast deze gemeentelijke bijdrage wordt de behandeling / begeleiding nu ook door de ziektekostenverzekeraars betaald.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op