Seksuele gezondheid

Team Seksuele Gezondheid van GGD Zeeland voorkomt verspreiding van SOA en bevordert veilig vrijen en een goede seksuele gezondheid. Omdat het team zich voornamelijk richt op jongeren is deze doelstelling gevat in de pakkende slogan: ‘Seks is lekker en gezond, hou het zo’.

Het doel van de Sense hulpverlening is de bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren tot 25 jaar. Sense richt zich met name op voorkoming van SOA, seksueel geweld en ongewenste zwangerschappen middels een landelijk dekkend netwerk voor laagdrempelige aanvullende individuele seksualiteitshulpverlening.

Het team seksuele gezondheid:

Dit team biedt laagdrempelige, gratis zorg op het gebied van seksuele gezondheid aan risicogroepen binnen Zeeland. Deze zorg is zowel preventief als curatief. De risicogroepen bestaan op dit moment (2016) uit:

 • Mannen die seks hebben met mannen (MSM)
 • Personen die gewaarschuwd zijn voor een SOA
 • Personen met klachten die wijzen op een SOA
 • Personen die slachtoffer zijn van seksueel geweld
 • Personen jonger dan 25 jaar
 • Personen afkomstig uit een SOA endemisch gebied (Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa)
 • Personen met een partner uit de doelgroep MSM of afkomstig uit een soa-endemisch gebied
 • Prostituee (in de laatste 6 maanden)

De zorg richt zich op opsporing van SOA’s die een dermate ernstige individuele gezondheidsschade opleveren en daarbij een probleem voor de volksgezondheid kunnen vormen. Seksuele gezondheid richt zich niet alleen op SOA, maar ook op anticonceptie, ongewenste zwangerschap, seksueel disfunctioneren, LHBT (lesbies, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders), relaties en seksueel geweld.

Veel inspanningen zijn erop gericht om inzicht te krijgen in (trends in) de verspreiding van SOA. Primaire doelstelling is om deze aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen via gerichte voorlichting en interventies. Wanneer toch een SOA wordt vastgesteld vindt behandeling en advisering plaats en worden maatregelen uitgezet om verdere uitbreiding te voorkomen.

Bevordering van de seksuele gezondheid dient de collectieve preventie van soa en vice versa.

SENSE

Vooral jongeren vormen wat dit betreft een specifieke doelgroep. Ieder jaar wordt er weer een nieuwe lichting jongeren seksueel actief. Interventies onder de (landelijke) naam SENSE worden uitgevoerd om jongeren te ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen seksualiteit en om seksuele problematiek te voorkomen of in een vroeg stadium te signaleren.

Wettelijk kader

WPG (artikel 6) en regeling “Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg’ van VWS.

Producten binnen seksuele gezondheid:

 • Preventieve en curatieve maatregelen betreffende seksuele gezondheid op basis van de Rijkssubsidie SOA/Sense
 • Preventieve en curatieve maatregelen betreffende seksuele gezondheid

Preventieve en curatieve maatregelen betreffende seksuele gezondheid

op basis van de Rijkssubsidie SOA/Sense

 • Brengt aard en omvang, en trends in de verspreiding, van SOA in Zeeland in kaart.
 • Voert een geïntegreerd spreekuur uit op het gebied van SOA en seksualiteit.
 • Diagnosticeert en behandeld cliënten waarbij een SOA is vastgesteld
 • Draagt zorg voor het (verplicht) melden van vastgestelde SOA.
 • Geeft voorlichting en advies aan het algemene publiek en specifieke doelgroepen (zoals jongeren, Prostituees, allochtonen) en aan de cliënten die het spreekuur bezoeken.
 • Draagt zorg voor partnerwaarschuwing om verdere verspreiding te voorkomen.
 • Maakt actief gebruik van social media om vooral de jonge doelgroep te bereiken.
 • Onderhoudt contact met relevante netwerkpartners bij preventie, opsporing en behandeling.
 • Voert zo nodig aanvullend medisch onderzoek uit.
 • Vaccineert risicogroepen tegen hepatitis B en HPV
 • Heeft een vangnetfunctie bij uitbraken of Seksueel gerelateerde aandoeningen die niet kunnen worden opgepakt door de reguliere gezondheidszorg
 • Handelt besmettingsaccidenten af die zijn gerelateerd aan SOA of seksualiteit.
 • Adviseert gemeenten over passende beleidsmaatregelen.

Bekostiging

Rijkssubsidie.

Lees meer

Preventieve en curatieve maatregelen

betreffende seksuele gezondheid

 • Beantwoordt vragen van de Zeeuwse burger op het gebied van Seksuele Gezondheid & SOA.
 • Uitvoering van landelijke preventiecampagnes.
 • Fungeert als kenniscentrum op het gebied van SOA & Seksualiteit voor professionals in Zeeland (bv. huisartsen, justitie, welzijnsinstellingen en onderwijs).
 • Opzet van uitstapproject prostitutie.
 • Participatie in landelijk centrum seksueel Geweld (ovb).
 • Biedt regionale preventieve activiteiten gericht op het verbeteren van de (lokale) seksuele gezondheid

Bekostiging

Andere organisaties dan het Rijk.

 

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op