Preventieve maatregelen risicogroepen

Het voorkomen van infectieziekten door middel van advisering en vaccinatie van risicogroepen.

Het reisverkeer is de vorige eeuw enorm toegenomen, zowel recreatief als beroepsmatig. Dit brengt met zich mee dat mensen te maken krijgen met infectieziekten en aandoeningen die in ons land niet of nauwelijks (meer) voorkomen maar elders nog volop aanwezig zijn. Daarnaast zijn er bepaalde groepen die vanwege hun beroep of specifieke situatie meer dan gemiddeld risico lopen op bepaalde infectieziekten. Denk hierbij aan medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen, brandweer, medewerkers gemeentewerken. Het is belangrijk om deze groepen goed te informeren en adviseren over het inperken van risico’s en hen te vaccineren tegen ziekten zoals hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio. In het kader van het bewaken van de gezondheidszorg is het van belang dat de GGD zicht heeft en houdt op eventuele gezondheidsrisico’s door veranderd reisgedrag.

Wettelijk kader

WPG artikel 6, (zie product Infectieziekten algemeen).

Het betreft een markttaak afgeleid uit de wettelijk vastgelegde taak tot infectieziekten bestrijding.

Ondersteunende activiteiten

t.a.v. de wettelijke plicht tot infectieziekten bestrijding

 • Houdt reizigers- en beroepsgroepenspreekuren, circa vijf dagen per week verdeeld over drie locaties in Zeeland.
 • Vaccineert reizigers en beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen, brandweerlieden, medewerkers gemeentewerken en vuilnisophaaldiensten, etc.
 • Geeft voorlichting en advies op individueel- en groepsniveau (preventieve taak).
 • Biedt telefonische consulten aan.
 • Draagt zorg voor bloedafname.
 • Geeft ondersteuning bij nazorg van vaccinatie (bijwerkingen) en ziekte bij terugkomst reis.
 • Heeft een winkelruimte met een breed assortiment van zelfzorgproducten.
 • Draagt bij aan het adviseren en vaccineren bij een (dreigende) uitbraak van een infectieziekte (Ebola, MERS-CoV, jaarlijkse griepvaccinatie e.a.)
 • Neemt deel aan bovenregionale netwerken.
 • Voert campagne voor gezond reizen gericht op gezinnen met jonge kinderen.
 • Promoot activiteiten zoals aanwezigheid tijdens de vakantiebeurs.
 • Geeft gastlessen.
 • Verspreidt nieuwsbrieven voor geïnteresseerden.
 • Is actief op social media (twitter en facebook) met de Reiszusters
 • Registreert consulten en analyseert de hieruit voortkomende informatie.
 • Stuurt beleid en activiteiten bij op basis van deze informatie en gesignaleerde trends/ontwikkelingen.

Bekostiging

Andere organisaties dan de gemeenten.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op