Inkooporganisatie Jeugd

De voornaamste doelstelling is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, vooral in relatie tot de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt door advies te geven aan gemeenten, instellingen en burgers op het gebied van gezondheid en milieu. Het werkveld van de medisch milieukundige zorg is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, het binnenmilieu en de buitenlucht, maar ook stankhinder, geluidshinder, straling, veiligheid en advies bij rampen. Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Inkopen en contracteren van zorg

  • Uitvoeren van contractbeheer
  • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders
  • Het voeren van een financiĆ«le administratie
  • Verzamelen van benodigde gegevens t.b.v. monitoring en verantwoording
  • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken
  • Optreden als aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten.

Meer weten? Neem contact met ons op